06 415 081 68 info@movelifestyle.nl
Onze cursussen/workshops zijn interactief en met directe toepasbaarheid in de praktijk

Workshop

Diensten

Onze cursussen/workshops zijn fris, energiek en verrassend. We zijn 'to the point' en gaan graag de interactie aan met uw medewerkers. Veel praktijkvoorbeelden en geen saaie theorie, droge wetgeving of rollenspellen die niemand leuk vindt. Neem vooral contact met ons op voor verdere mogelijkheden. Wij zijn flexibel en denken graag met jullie mee.

Telefonische ziekmelding
Workshop

Hoe melden jullie medewerkers zich ziek (lees: arbeidsongeschikt)? Wie handelt dit af en wat zijn de verdere procedures? Hoe zorg je ervoor dat een medewerker zo spoedig mogelijk terugkeert of gedeeltelijk zijn/haar werk weer kan doen? In de workshop 'telefonische ziekmelding' leren wij leidinggevenden hoe te handelen bij een dergelijke melding. Praktisch, herkenbaar en direct toepasbaar.

Terugkeergesprek
Workshop

Hoera! De medewerker is terug van zijn arbeidsongeschiktheidsperiode. Tijd voor een gesprekje, maar hoe voer je zo'n gesprek? Waarom is een terugkeergesprek van belang? Wat zeg je en wat vooral niet? In de workshop 'Terugkeergesprek' leren wij leidinggevenden hoe zo'n belangrijk gesprek te voeren.

Frequent verzuimgesprek
Workshop

Je signaleert dat een bepaalde medewerker te vaak verzuimt. Je vraagt je of hoe dat komt. Wat zijn de oorzaken? Hoe kunnen jullie als organisatie dit in de toekomst voorkomen? Hoe denkt de medewerker zelf dat dit komt en wat doet hij er zelf aan om dit niet vaker te laten gebeuren? Heeft de medewerker zicht op de consequenties van zijn/haar verzuim? Op al dit soort vragen gaan we in tijdens de workshop 'Frequent verzuimgesprek'.

Vitamine A
Workshop

Je wilt verzuim voorkomen? Dan is aandacht de key ingredient. Ieder mens, dus ook jullie medewerker vindt het fijn om aandacht en waardering te krijgen. Hoe doe je dat zonder dat dit klef en niet authentiek overkomt? Hoe zet je als leidinggevende je 'voelsprieten' aan? Hoe handel je als je mogelijk verzuim ziet aankomen? In de workshop 'Vitamine A' leren wij leidinggevenden te anticiperen op mogelijk verzuim, hoe te handelen en echt te luisteren naar de medewerker.

Inzetbaarheidsgesprek
Workshop

Iedere medewerker moet tot latere leeftijd door. Hoe denkt hij/zij over de eigen inzetbaarheid? Wat zijn kansen of bedreigingen? Zijn de vaardigheden nog up to date? Is de werk-privebalans in orde? Wij leren uw leidinggevenden concrete vragen tijdens inzetbaarheidsgesprekken te stellen, zodat uw medewerkers nu, maar ook in de toekomst optimaal inzetbaar blijven.

Leefstijl cursus code 95
Workshop

Chauffeurs vormen een risicogroep ten aanzien van een ongezonde leefstijl. Dit in verband met het relatief veel en vaak stilzitten, in combinatie met veelal ongezonde voeding, weinig beweging, een hoog stresslevel en slecht/onregelmatig slapen. Een dergelijke leefstijl heeft invloed op het dagelijks en professioneel functioneren. In deze cursus wordt de chauffeurs geleerd wat de gevolgen kunnen zijn van ongezonde leefgewoonten en hoe zij deze gewoonten om kunnen buigen naar gezond(er). Deze cursus wordt aangeboden in het kader van nascholing code 95 (leefstijl U19-1). Neem contact op voor de mogelijkheden.

Vrijblijvend advies Neem contact op

Heeft u interesse in onze dienstverlening, neem dan contact met ons op!

Naam: *
Telefoonnr.:
Emailadres: *

©2022 MOVE • DisclaimerPrivacyreglement • Webontwikkeling: 2nd Chapter