06 415 081 68 info@movelifestyle.nl
Verzuim is een keuze en dus te beïnvloeden.

Dé training

Van verzuim naar inzetbaarheid: de basics die iedere leidinggevende moet weten.

Verzuim is een keuze, een keuze op basis van gedrag. In de training Van verzuim naar inzetbaarheid: de basics die iedere leidinggevende moet weten leren wij leidinggevenden welke cruciale rol zij spelen bij het verminderen van het verzuim en het verbeteren van de inzetbaarheid. 

1. Wat?

Verzuim- en inzetbaarheidstraining

De basics die iedere leidinggevende moet weten met betrekking tot verzuim en inzetbaarheid.

2. Doel?

Het doel is glashelder: verminderen van verzuim en verbeteren van inzetbaarheid

3. Kenmerk training

Interactief, passievol en op een leuke manier gebracht met veel praktijkvoorbeelden, welke direct toepasbaar zijn in de praktijk. Dus geen droge theorie of saaie wetgeving, geen rollenspellen of gesprekstechnieken.

4. Duur en inhoud?

De training duurt 6 uur en bestaat uit 4 modules van elk 1½ uur. 

- De telefonische ziekmelding

- Het terugkeergesprek/frequent verzuimgesprek

- Vitamine A-gesprek

- Inzetbaarheidsgesprek

5. Wat nog meer?

- Telefonisch vooroverleg

- Telefonische evaluatie

- 3 maanden hulp/advies via e-mail voor leidinggevenden

- Refreshment/evaluatiebijeenkomst van 1½ - 2 uur na ca. 6 maanden.

6. Groepsgrootte en investering?

Groepsgrootte: maximaal 8 personen

Investering: € 1950,00 (equivalent van 8 verzuimdagen) 

 

Vrijblijvend advies Neem contact op

Heeft u interesse in onze dienstverlening, neem dan contact met ons op!

Naam: *
Telefoonnr.:
Emailadres: *

©2022 MOVE • DisclaimerPrivacyreglement • Webontwikkeling: 2nd Chapter