06 801 335 94 info@movelifestyle.nl

Privacyreglement

Door middel van dit Privacyreglement wil MOVE duidelijkheid verschaffen in wat zij met uw persoonsgegevens doet. Voor uit uitvoeren van onze diensten, en dan bedoelen wij in het bijzonder het uitvoeren van gezondheidschecks bij medewerkers van bedrijven waarmee wij een samenwerking hebben, vragen en verwerken wij persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van medewerkers.

Toestemming verwerking persoonsgegevens

MOVE heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken, hiervoor vragen wij toestemming van de medewerker. Tevens is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de werkgever van de werknemer in kwestie. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden uiteraard extra zorgvuldig verwerkt en bewaard.

Toestemming verwerking bijzondere persoonsgegevens

MOVE heeft het recht om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor vragen wij uitdrukkelijk mondeling toestemming van de medewerker voor het doel (het uitvoeren van gezondheidschecks). Wanneer er geen toestemming hiervoor wordt gegeven door de medewerker, dan zal de gezondheidsmeting niet doorgaan, of zal deze geheel anoniem worden afgenomen.

Privacyverklaring

Om nieuwe en bestaande klanten te informeren over wat MOVE met de persoonsgegevens doet, verwijzen wij naar deze (online) privacyverklaring. Op het intakeformulier, wat wij in samenspraak met de medewerker invullen, staat verder aangegeven dat de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens (dit zijn de uitkomsten van de gezondheidschecks) nimmer zonder uitdrukkelijke toestemming van de medewerker in kwestie aan de werkgever en/of derden zullen worden verstrekt en alleen naar de medewerker in kwestie zal worden teruggekoppeld. De Algemene verordening gegevensbescherming wordt hierbij in acht genomen. Na het invullen van het intake formulier, zal de medewerker dit formulier voor gezien en besproken paraferen.

Medische persoonsgegevens werknemer

Persoons- en gezondheidsgegevens worden zowel hard copy als digitaal geregistreerd en bewaard. De bewaring van de hard copy gegevens gebeurt in een afgesloten kastruimte.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens heeft MOVE gesteld op een termijn van 5 jaar. Daarna worden de gegevens zowel hard copy als digitaal verwijderd. In de praktijk merkt MOVE dat medewerkers van gecontracteerde bedrijven het op prijs stellen dat met name bijzondere persoonsgegevens (de uitslagen van de gezondheidschecks) door MOVE worden bewaard. Hierdoor kunnen de gegevens van eerdere metingen op ieder moment worden opgevraagd, waardoor het verloop in resultaten zowel door MOVE als door de medewerker kan worden nagevolgd. Dit levert interessante vergelijkingen op en kan bovenal zorgen voor motivatie en hierdoor blijvende gezondheidswinst bij de medewerkers in kwestie. 

©2024 MOVE • DisclaimerPrivacyreglement • Webontwikkeling: 2nd Chapter